การปิดบริษัทเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร มีข้อกำหนดในเรื่องของเวลาในแต่ละขั้นตอนและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยาก

เอ็นเอเอฟ เราเป็นผู้ชำนาญในการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี เราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของเราและจำนวนงานที่เราได้ให้บริการในแต่ละเดือน จะทำให้เราให้บริการท่านในราคาประหยัดและการทำงานที่รวดเร็ว

 

อัตราค่าบริการ

ค่าจดทะเบียน

จดทะเบียนยกเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2,500 บาท

จดทะเบียนยกเลิกที่กรมสรรพากร 2,500 บาท

จดทะเบียนชำระบัญชี 2,000 บาท

 

ค่าจัดทำงบการเงินและตรวจสอบ

ค่าบริการจัดทำงบการเงิน เริ่มต้นราคา5,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นราคา5,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 400 บาท

ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี 400 บาท

หนังสือรับรอง 120 บาท

ค่าทนาย 1000 บาท

ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1500 บาท

 

**ไม่รวมค่าปรับใดที่กิจการต้องจ่ายชำระต่อราชการ

**เป็นราคาโดยประมาณสำหรับกิจการที่หยุดประกอบการมาแล้ว1ปี