บริษัท ไทย รีจิสเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ 02 329 3191
ไลน์ @tregis
mail : Tregis.doc@gmail.com
www.Thairegisters.com

WORK DAYS: 08:00 – 17:00 | SATURDAY: 08:00 – 21:00 | SUNDAY:09:00 – 21:00