รายละเอียดงานบริการ อัตราค่าบริการ
1 จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 2,500 บาท
2 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ 2,350 บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัท 2,350 บาท
3 ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท
4 ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุราจดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน 2,500 บาท
5 จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน – กรณีจดทะเบียน 2,500 บาท
6 ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา 2,500 บาท
7 ขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 4,000 บาท
8 ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออก 4,000 บาท
9 จดเลิกกิจการและชำระบัญชี (ราคาเริ่มต้น) 5,000 บาท
10 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 15,000 บาท
11 จดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน( BOI ) เริ่ม35,000 บาท
12 บริการด้าน Work Permit,Visa 15,000 บาท
13 บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร 500 บาท
14 จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) 3,500 บาท
15 จดเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) 2,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมราชการ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมราชการได้ที่นี่ คลิ๊ก

บริการจดทะเบียนเปิดกิจการ

บริการจดทะเบียนปิดกิจการ

บริการทำบัญชี

บริการงานทะเบียนอื่น