รายละเอียดงานบริการอัตราค่าบริการ
1จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล2,500 บาท
2จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ2,350 บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัท2,350 บาท
3ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500 บาท
4ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุราจดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน2,500 บาท
5จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน – กรณีจดทะเบียน2,500 บาท
6ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา2,500 บาท
7ขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว4,000 บาท
8ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออก4,000 บาท
9จดเลิกกิจการและชำระบัญชี (ราคาเริ่มต้น)5,000 บาท
10จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า15,000 บาท
11จดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน( BOI )เริ่ม35,000 บาท
12บริการด้าน Work Permit,Visa15,000 บาท
13บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร500 บาท
14จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered)3,500 บาท
15จดเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark)2,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมราชการ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมราชการได้ที่นี่ คลิ๊ก

บริการจดทะเบียนเปิดกิจการ

บริการจดทะเบียนปิดกิจการ

บริการทำบัญชี

บริการงานทะเบียนอื่น