บริการจดทะเบียนปิดบริษัท

แบบที่ 1

สำหรับบริษัทที่ไม่ได้ปิดงบการเงิน
ไม่ได้ดำเนินการสอบบัญชี
และอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • บริการจัดทำงบการเงิน
  บริการตรวจสอบบัญชี
  บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท
  บริการชำระบัญชี
  บริการแจ้งยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บริการแจ้งยกเลิกทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

VIEW ALL →

บริการจดทะเบียนปิดบริษัท

แบบที่ 2

สำหรับบริษัทที่ไม่ได้ปิดงบการเงิน
ไม่ได้ดำเนินการสอบบัญชี

 • บริการจัดทำงบการเงิน
  บริการตรวจสอบบัญชี
  บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท
  บริการชำระบัญชี

VIEW ALL →

บริการจดทะเบียนปิดบริษัท

แบบที่ 3

สำหรับบริษัทที่ไม่ได้ปิดงบการเงิน
ไม่ได้ดำเนินการสอบบัญชี
(กรณีพิเศษ)

 • บริการจัดทำงบการเงิน
  บริการตรวจสอบบัญชี
  บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท
  บริการชำระบัญชี
  บริการให้คำปรึกษาพิเศษในการปิดบริษัท

VIEW ALL →

“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorperadipiscing elit, sed diam nonummy
nibh suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

sign2