Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

บริการ

เปิดกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วนแบบมืออาชืพ

Experience | Success | Enduring Values
ใช้บริการกับมืออาชีพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด

ABOUT US

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556 ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและประหยัดโดยมีค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
เราให้บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการมากกว่า 5,000 กิจการและยื่นลงทะเบียนเลิกกิจการมากกว่า 700 กิจการ

ABOUT US

เราเชื่อว่าการที่เราสะสมประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ อีกทั้งทำให้เรามีความชำนาญในการแนะนำลูกค้าได้ตัดสินใจดำเนินการทางทะเบียนได้ถูกต้อง ตรงวัตถุประสงค์
เราคิดค่าบริการอย่างโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ท่านจะได้รับบริการที่ครบถ้วน เอกสารจากราชการครบ มีใบเสร็จครบถ้วน ไม่มีภาระค่าปรับย้อนหลังให้ปวดหัว ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

2013

ให้บริการงานยื่นลงทะเบียน

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556
ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด

2013

One Stop Service

ให้บริการด้านการยื่นลงทะเบียนเลิกกิจการ มากกว่า 400 ราย โดยให้บริการครบถ้วนแบบ One stop service ด้านการเลิกกิจการ

2013

ชำนาญการด้านการยื่นลงทะเบียน

TREGIS เราให้บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการ มากกว่า 5,000 กิจการ โดยผู้ชำนาญการลงทะเบียน ให้คำปรึกษาท่านโดยมืออาชีพ

WE SERVE THE

BEST SERVICE

การยื่นลงทะเบียนธุรกิจ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การเลือกใช้สำนักงานลงทะเบียนที่มีประสบการ์ณจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดงานแก้ไขและปัญหาเรื่องค่าปรับใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

www.thairegisters.com

บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการ

เราให้บริการลงทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,และการลงทะเบียนพาณิชย์ ไม่มีเงื่อนไขทำบัญชีหรือข้อผูกมัดใดๆ หลังบริการลงทะเบียน

บริการขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงานของต่างชาติ

สำหรับบริษัทที่จ้างต่างชาติรวมถึงการจ้างต่างด้าว

บริการขอใบอนุญาติการประกอบกิจการ

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่าน

WE SERVE THE

BEST SERVICE

การยื่นลงทะเบียนธุรกิจ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การเลือกใช้สำนักงานลงทะเบียนที่มีประสบการ์ณจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดงานแก้ไขและปัญหาเรื่องค่าปรับใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

www.thairegisters.com

บริการยื่นลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและแสดงความเป็นเอกลักษ์ ของธุรกิจ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริการยื่นลงทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

สำหรับกิจการที่ต้องการยื่นลงทะเบียนเลิกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการทางด้านกฎหมายสมบูรณ์ไม่มีปัญหาการเสียภาษีและค่าปรับย้อนหลัง

บริการบัญชีและภาษีอากร

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่านให้บริการโดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ปรึกษา ฟรีโทรเลย

คุณตี้ 095 782 5165
คุณสุ 02 329 3189 ต่อ 14
Line @TREGIS

บริการ

เปิดกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วนแบบมืออาชืพ

Experience | Success | Enduring Values
ใช้บริการกับมืออาชีพ ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด

ABOUT US

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556 ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและประหยัดโดยมีค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน เราให้บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการมากกว่า 5,000 กิจการและยื่นลงทะเบียนเลิกกิจการมากกว่า 700 กิจการ

ABOUT US

เราเชื่อว่าการที่เราสะสมประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ อีกทั้งทำให้เรามีความชำนาญในการแนะนำลูกค้าได้ตัดสินใจดำเนินการทางทะเบียนได้ถูกต้อง ตรงวัตถุประสงค์
เราคิดค่าบริการอย่างโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ท่านจะได้รับบริการที่ครบถ้วน เอกสารจากราชการครบ มีใบเสร็จครบถ้วน ไม่มีภาระค่าปรับย้อนหลังให้ปวดหัว ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

2013

ให้บริการงานยื่นลงทะเบียน

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556
ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด

2013

One Stop Service

ให้บริการด้านการยื่นลงทะเบียนเลิกกิจการ มากกว่า 400 ราย โดยให้บริการครบถ้วนแบบ One stop service ด้านการเลิกกิจการ

2013

ชำนาญการด้านการยื่นลงทะเบียน

TREGIS เราให้บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการ มากกว่า 5,000 กิจการ โดยผู้ชำนาญการลงทะเบียน ให้คำปรึกษาท่านโดยมืออาชีพ

WE SERVE THE

BEST SERVICE

การยื่นลงทะเบียนธุรกิจ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การเลือกใช้สำนักงานลงทะเบียนที่มีประสบการ์ณจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดงานแก้ไขและปัญหาเรื่องค่าปรับใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

www.thairegisters.com

บริการยื่นลงทะเบียนเปิดกิจการ

เราให้บริการลงทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,และการลงทะเบียนพาณิชย์ ไม่มีเงื่อนไขทำบัญชีหรือข้อผูกมัดใดๆ หลังบริการลงทะเบียน

บริการขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงานของต่างชาติ

สำหรับบริษัทที่จ้างต่างชาติรวมถึงการจ้างต่างด้าว

บริการขอใบอนุญาติการประกอบกิจการ

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่าน

WE SERVE THE

BEST SERVICE

การยื่นลงทะเบียนธุรกิจ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การเลือกใช้สำนักงานลงทะเบียนที่มีประสบการ์ณจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดงานแก้ไขและปัญหาเรื่องค่าปรับใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

www.thairegisters.com

บริการยื่นลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและแสดงความเป็นเอกลักษ์ ของธุรกิจ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริการยื่นลงทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

สำหรับกิจการที่ต้องการยื่นลงทะเบียนเลิกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการทางด้านกฎหมายสมบูรณ์ไม่มีปัญหาการเสียภาษีและค่าปรับย้อนหลัง

บริการบัญชีและภาษีอากร

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่านให้บริการโดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.