กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งศูนย์ e-Registration Support Center (ณ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งสอบถามข้อมูล และตอบ/แก้ไขปัญหา ต่างๆ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration

เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

© 2014

STAY CONNECTED WITH US: