Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

จะปิดบริษัทต้องทำอย่างไร?

คำแนะนำจากนักกฎหมาย

การตัดสินใจปิดบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากคุณกำลังสงสัยว่า “ปิดบริษัทต้องทำอย่างไร” บทความนี้จะให้คำแนะนำจากมุมมองของนักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปิดบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 🏢💼

ขั้นตอนการปิดบริษัท: คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 1. ตัดสินใจและวางแผน ก่อนเริ่มกระบวนการปิดบริษัท ควรแน่ใจว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น การปรับโครงสร้างธุรกิจหรือการขายกิจการ
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 3. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เลือกผู้ชำระบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
 4. จดทะเบียนเลิกบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติพิเศษ
 5. ประกาศการเลิกบริษัท ประกาศการเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษร
 6. ชำระบัญชี รวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้ และจัดการกับทรัพย์สินที่เหลือตามลำดับที่กฎหมายกำหนด
 7. จัดทำรายงานการชำระบัญชี เมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น จัดทำรายงานและเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารายงาน
 8. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำแนะนำเพิ่มเติมจากนักกฎหมาย

 1. ตรวจสอบสัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมาย ก่อนเริ่มกระบวนการปิดบริษัท ตรวจสอบสัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสัญญา
 2. จัดการภาษีให้ครบถ้วน ชำระภาษีค้างจ่ายทั้งหมดและยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งสุดท้ายให้ถูกต้อง
 3. แจ้งพนักงานล่วงหน้า แจ้งพนักงานเกี่ยวกับการปิดบริษัทล่วงหน้าและจัดการเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
 4. เก็บรักษาเอกสารสำคัญ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทไว้อย่างน้อย 10 ปีหลังจากปิดบริษัท
 5. ระมัดระวังการฉ้อโกงในการชำระบัญชี ดำเนินการชำระบัญชีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง

ข้อควรระวังในการปิดบริษัท

 1. อย่าละเลยการแจ้งเจ้าหนี้ การไม่แจ้งเจ้าหนี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง
 2. ระวังการจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นก่อนชำระหนี้ การจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นก่อนชำระหนี้เจ้าหนี้อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
 3. อย่าละเลยการชำระภาษี การไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย
 4. ระมัดระวังในการจัดการทรัพย์สินของบริษัท การจัดการทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่เหมาะสมอาจถูกมองว่าเป็นการยักยอกทรัพย์

ประโยชน์ของการปิดบริษัทอย่างถูกต้อง

 1. หลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต
 2. รักษาชื่อเสียงทางธุรกิจ
 3. ลดความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล
 4. เปิดโอกาสสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในอนาคต

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ การทำความเข้าใจว่า “ปิดบริษัทต้องทำอย่างไร” และปฏิบัติตามคำแนะนำจากนักกฎหมายจะช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย วิธีปิดบริษัทที่ถูกต้องไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องคุณจากปัญหาทางกฎหมายในอนาคต แต่ยังช่วยรักษาชื่อเสียงและเปิดโอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในโลกธุรกิจ

ต้องการความช่วยเหลือในการปิดบริษัทอย่างมืออาชีพ? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากทีมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญของเรา! โทร: 095-782-5165 หรือ Line: @tregis 📞💼

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.