Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

วิธีปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมาย

ขั้นตอนที่คุณต้องรู้

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ วิธีปิดบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่หากทำตามอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยทางกฎหมาย

ขั้นตอนปิดบริษัท: สิ่งที่คุณควรรู้

 1. การตัดสินใจปิดบริษัท ก่อนจะเริ่มกระบวนการปิดบริษัท คุณต้องแน่ใจว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุด ควรปรึกษาผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น การปรับโครงสร้างธุรกิจ หรือการขายกิจการ
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อตัดสินใจปิดบริษัทแล้ว ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 3. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หลังจากมีมติให้เลิกบริษัท ต้องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ผู้ชำระบัญชีอาจเป็นกรรมการบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
 4. จดทะเบียนเลิกบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 5. ประกาศการเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องประกาศการเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้ทุกคนของบริษัท
 6. ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีต้องรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท ชำระหนี้ และจัดการกับทรัพย์สินที่เหลือ หากมี ตามลำดับที่กฎหมายกำหนด
 7. จัดทำรายงานการชำระบัญชี เมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชีและเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารายงานนี้
 8. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หลังจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการชำระบัญชีแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 9. เก็บรักษาเอกสาร สมุดบัญชีและเอกสารของบริษัทต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ทำไมต้องใช้บริการมืออาชีพในการปิดบริษัท?

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดทางกฎหมายมากมาย การใช้บริการมืออาชีพในการปิดบริษัทมีข้อดีหลายประการ:

 1. ประหยัดเวลาและลดความเสี่ยง: ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการทุกขั้นตอน ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
 2. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย: นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการปิดบริษัทจะช่วยให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
 3. การจัดการเอกสาร: บริการมืออาชีพจะช่วยจัดการเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
 4. การประสานงานกับหน่วยงานราชการ: ผู้เชี่ยวชาญมีความคุ้นเคยกับขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการ ช่วยให้กระบวนการเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. การให้คำปรึกษา: บริการมืออาชีพสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการปิดบริษัท รวมถึงการจัดการภาษีและการชำระหนี้

การปิดบริษัทเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย การเข้าใจขั้นตอนปิดบริษัทและการใช้บริการมืออาชีพจะช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย หากคุณกำลังพิจารณาปิดบริษัท ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด

ต้องการความช่วยเหลือในการปิดบริษัท? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา!

โทร: 095-782-5165 หรือ Line: @tregis

One thought on “วิธีปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.